Automatisering
af dataflowet

By 16. april 2018Nyhedsarkiv:

HR-universet er med hastige skridt på vej mod et mere digitaliseret univers, end vi har set førhen. Det er i højere grad blevet nødvendigt at inddrage og samle de interne afdelinger, der arbejder med medarbejderdata som f.eks.:

 • løn
 • it
 • økonomi

De forskellige afdelinger har oftest deres egne digitale løsninger, som er meget adskilte, hvor en masse manuelle indtastninger har medbragt fejl og spild tid. Hvis der ikke er en direkte integration mellem de digitale løsninger, betyder det også oftest, at rigtig meget data går tabt, og at det samtidigt er svært at administrere adgangskravene. Det kan være systemer som:

 • lønsystem
 • rekrutteringssystem
 • tidsregistreringssystem
 • ERP-system

Flere fælles krav på tværs af virksomheden:

Dette er dog ved at forandre sig, og det er bl.a. også fordi, at GDPR trænger sig på og stiller krav til digitalisering. Derved opleves det også tydeligere i dag, at afdelingerne skal arbejde tættere sammen for at finde de bedste digitale løsninger til internt brug. Når HR, løn, It og økonomi sidder i samme rum og skal afklare virksomhedens behov, falder snakken ofte på ’dataflows’:

 • Hvad sker der, når en ny medarbejder starter?
 • Hvordan sikre vi, at dataene bliver slettet, når medarbejderen stopper?
 • Hvem er involveret i processen?
 • Hvilken digital løsning skal være master-data?
 • Hvilke løsninger skal ”kunne tale sammen” i form af integrationer?
 • Hvordan tildeles der brugeradgange til medarbejderne?

Det lyder måske banalt, men mange virksomheder stiller sig selv disse spørgsmål i øjeblikket, og det er blevet et vigtigt emne – en udfordring på tværs af afdelinger.


 

“Når vi besøger vores kunder i opstartsfasen, oplever vi som aldrig før en ønsket involvering fra flere parter. Derfor snakker vi tit med HR, it og f.eks. løn afdelingen. Det handler for os om engagement og samtidigt en commitment fra flere dele af virksomheden end bare fra HR’s side. Jo mere opbakning der er omkring indkøb af et rekrutteringssystem eller en samlet HR-platform, jo bedre for udnyttelsen af funktioner.”

Julie Maja Nielsen, Chief Commercial Officer i HR Manager Talent Solutions

 


 

Jo mere opbakning der er omkring indkøb af et rekrutteringssystem eller én HR-platform, som indeholder hele processen fra kandidatinformationer til medarbejderes stamdata, jo større mulighed for succesfuld implementering.

Automatisering bidrager til en forøget forretningsværdi:

Et af de helt store spørgsmål i denne debat går på; Hvordan sikrer vi, at dataflowet bliver automatiseret?

Selvom det er en mulighed, bliver automatisering ikke udnyttet tilstrækkeligt.

Automatisering bidrager bl.a. til:

 • En mere sikker compliance-proces
 • At imødekomme kravet om gennemsigtighed
 • ”Oprydning” i de mange interne digitale løsninger
 • Tidsbesparelse i stedet for manuel indtastning
 • At samle mere data i én integreret løsning

I vores implementeringsfase indgår vi dialog med alle vores kunder omkring, hvordan dataflowet kan optimeres hos dem. Alt fra en leders rekvisitionsproces til når en medarbejder ændrer stamdata, hvilket vil sige tidsbesparelser samt en forøget forretningsværdi.

Best of breed løsninger:

Større virksomheder har i mange år efterspurgt en full-suite løsning, men oftest bliver det utroligt komplekst og for avanceret for f.eks. mellemledere og medarbejdere. Derfor oplever vi nu en større efterspørgsel for ’best of breed løsninger’, som betyder at finde den bedste løsning til at dække behovet inden for hvert forretningsområde – og automatisere dataflowet mellem løsningerne. Systemer, som excellerer inden for én del af forretningen, imødekommer sjældent behovene for andre dele af forretningen; Eksempelvis vil et godt ERP- eller lønsystem ikke nødvendigvis være optimal i forhold til HR.

Som leverandør af HR- og rekrutteringssystemer er det vigtigt for os at være specialister inden for HR, hvor vi tilbyder en best of breed løsning til vores kunder.

Her kan du bl.a. se, hvordan vi anvender automatisering af dataflowet fra vores rekrutteringssystem; Talent Recruiter igennem onboarding processen; Talent Onboarding til den daglige HR-administration og medarbejderudvikling; Talent Manager. Her fra vores tre systemer som vi tilbyder i én samlet platform, integrerer vi til f.eks. lønsystemer, tidsregistrering, AD mm.:

Tætte samarbejdspartnere:

Vi har rigtig mange samarbejdspartnere, som vi allerede arbejder tæt sammen med, og det er vigtigt for os at sikre et godt automatiseret dataflow for kunderne. Det betyder tilmed utroligt meget, at vores samarbejdspartnere også udviser en villighed til at finde den rette løsning for vores fælles kunder. 

En automatisering af dataflowet kan også kræve integrationer, hvilket kan være svært at forholde sig til, især hvis det er første gang. Det er noget, der kan blive associeret med en dyr, besværlig og fejlfuld oplevelse. Men i dag er det heldigvis blevet nemmere at udvikle integrationer, da teknologien også forbedres – og flere begynder at outsource integrationer og vedligeholdelse af disse. Vores åbne API’er bliver i dag benyttet af mange af vores kunder, og flere af vores samarbejdspartnere som f.eks.: 

 • test leverandører 
 • løn systemer 
 • workforce management 
 • time management 
 • baggrundstjek 
 • compensation & benefits 
 • digital signatur 

Men integrationer kan være mange ting, hvor vi derfor altid spørger ind til vores kunders konkrete behov, så vi her kan rådgive dem om et automatiseret dataflow.


 

”Når en kandidat søger en stilling, indtaster de egne data og giver tilmed et samtykke for opbevaring. Disse data kan genbruges igennem hele processen fra første samtale til afskedigelse. Her kan I se et eksempel på en automatiseret proces”

Julie Maja Nielsen, Chief Commercial Officer i HR Manager Talent Solutions

 


 

Da vi har besøgt og implementeret mere end 800 virksomheder, har vi en masse nyttig erfaring, som vi hellere end gerne vil dele med dig, og vi bidrager gerne til din digitaliseringsproces.

Du har mulighed for at booke et uforpligtende møde med os på telefon: +4572 44 06 44 eller her:

Book møde