Tillid, troværdighed og tid

gjorde at vi valgte HR Manager

Anskaffelse og implementering af et større it-system kræver allokering af mange ressourcer og ikke mindst en høj grad af tillid mellem udbyder af systemet og den fremtidige brugervirksomhed. Ofte opstår der spændinger allerede under implementeringen – og ofte fordi udbyder ikke har sat sig ordenligt ind i brugervirksomhedens reelle behov og forretning. Men netop den problematik har langt fra været tilfældet i samarbejdet mellem HR Manager og Alm. Brand.

“I 2004 implementerede vi for første gang et e-rekrutteringssystem i Alm. Brand. Men da systemet ikke længere kunne opfylde vores behov i forhold til vores forretning, besluttede vi i 2010 at skifte til Talent Recruiter, der udbydes af HR Manager, og fra første dag fungerede samarbejdet helt fantastisk. Vi fik tilknyttet en meget kompetent konsulent, der omgående satte sig ind i vores forretning og behov,” siger Dorte de Paoli, HR-partner i Alm. Brand og tilføjer:
“Jeg tror, at grunden til, at vi hurtigt var oppe at køre med det nye system uden særlige udfordringer skyldtes, at HR Manager ikke lovede mere end, hvad de kunne holde. Og det er meget afgørende for om et it-system får succes eller ej.”

Brugervenlig

Hos Alm. Brand er Talent Recruiter implementeret i hele koncernen, der dækker bank, forsikring og pension. Og med 250-300 årlige rekrutteringer, der primært varetages decentralt, er det vigtigt med en god brugerflade.
“I forbindelse med en rekrutteringsopgave ligger 90 procent af arbejdet og dermed brugen af systemet ude i vores afdelinger, og det stiller naturligvis store krav til brugervenligheden. Alm. Brands HR-afdeling involveres, når stillingsopslaget skal slås op, og ellers først, når de respektive kandidater skal gennem test. Vi fungerer naturligvis altid som en backup for de enkelte afdelinger i en rekrutteringsprocessen, men jeg oplever ikke, at de respektive ledere har vanskeligt ved at bruge systemet, og med det in mente kan man jo godt sige, at systemet har en høj grad af brugervenlighed,” fortæller Dorte de Paoli.

Fakta om Alm. Brand
  • 1800 medarbejdere fordelt på forretningsområderne forsikring, bank og pension
  • Gennemfører 250 – 300 rekrutteringer årligt
    90 procent af rekrutteringsopgaven frem til test af kandidaterne foregår decentralt
  • Tre personer i HR supporterer blandt andet afdelingerne i brugen af Talent Recruiter