Vigtigt at kunne stole på et e-rekrutteringssystem

I 2013 modtog Statens eRekruttering, det fællesstatslige rekrutteringssystem, imponerende 4.682 jobopslag, der resulterede i 135.655 jobansøgninger til 120 institutioner i staten. Tallene vidner om, at det er utrolig vigtigt at have et driftssikkert og velfungerende e-rekrutteringssystem.
Statens eRekruttering, et digitalt fællesstatsligt rekrutteringssystem der bygger på systemet HR Manager Talent Recruiter, blev introduceret i staten i 2009 og løbende er flere offentlige institutioner kommet til – i dag er 120 af de i alt ca. 180 institutioner, der hører under staten, brugere af systemet.
Der er stor interesse for e-rekruttering i staten. Det skyldes grundlæggende en antagelse om, at det gør rekrutteringsprocessen mere strømlinet, så der opstår færre fejl og spares arbejdstid. Et digitalt system giver desuden mulighed for, at understøtte anvendelse af ”god praksis” processer samt forbedre regeloverholdelsen på tværs af staten.

HR Manager synonymt med statens e-rekruttering

Aftalen om tilrådighedsstillelse af Statens eRekruttering er indgået mellem HR Manager og Moderniseringsstyrelsen. Moderniseringsstyrelsen står for den overordnede kontrakthåndtering, mens statens øvrige institutioner har mulighed for at benytte systemet. Det er ligeledes Moderniseringsstyrelsen, der har forestået den overordnede konfigurering og opsætning af systemet. Statens eRekruttering beskrives dog som et fleksibelt standardsystem, og de enkelte institutioner opfordres til og vejledes i at anvende mulighederne for tilpasning. Derudover kan de institutioner, der anvender løsningen foreslå ændringer eller udvikling af funktionalitet til gavn for alle institutioner.

Moderniseringsstyrelsen forsøger hele tiden at afveje behovet for, at systemet overordnet set er et standardsystem, men at det samtidig så vidt muligt tilgodeser kravene fra de enkelte institutioner.

Brugerforum skaber øget tilfredshed

Som kontraktansvarlig er Niels-Christian Aaen Hegelund meget opmærksom på, at nye brugere kommer godt fra start, og at eksisterende brugere af systemet bliver opdateret på de seneste tiltag.
“Vi skal hele tiden sikre os, at statens medarbejdere har de mest gunstige betingelser i forhold til systemet. Nye institutioner skal komme godt i gang, mens eksisterende brugere skal have viden om de seneste opdateringer. For sidstnævntes vedkommende afholder vi i samarbejde med HR Manager løbende såkaldte ’brugerfora’. Ved sidste session i efteråret 2013 deltog i alt cirka 90 personer fordelt over 2 sessioner. Det viser, at der er stor interesse for arbejdet med Statens eRekruttering, og det er med til at sikre, at de respektive institutioner i staten også gør brug af de features, der findes i systemet – i sidste ende til gavn for dem, der søger job i staten.”

Fakta om Statens e-rekruttering
  • Formålet med Statens eRekruttering er at lette det administrative arbejde og bidrage til høj kvalitet i rekrutteringen – lige fra indrykkelse af en stillingsannonce, til den rette person er fundet til jobbet.